תחומי התמחות

אנו מייצגים ומלווים את לקוחותינו בכל שלבי העסקה, החל משלב איתור העסקאות הפוטנציאליות באמצעות גורמי תיווך מובילים, הן מקומיים והן בינלאומיים, ושקילת ההיבטים המסחריים של העסקה. בהמשך, אנו מנהלים מו"מ ועורכים את בדיקת הנאותות הקודמת לעסקאות רכישה. אנו מתכננים את מבנה העסקה ואת שיקולי המס, על כל מרכיבי הטיפול והייצוג ברכישה ובמכירה של הנכסים, עד להשלמת העסקה. אנו מבינים את רצון לקוחותינו בביצוע עסקאות באופן וודאי ובטוח ויש ברשותנו את האמצעים והניסיון להשלמת העסקאות באופן מיטבי עבורם.

אנו מייצגים ומלווים את לקוחותינו בכל שלבי העסקה, החל משלב איתור השוכרים הפוטנציאליים באמצעות גורמי תיווך מובילים, הן מקומיים והן בינלאומיים, ושקילת ההיבטים המסחריים של עסקת השכירות. בהמשך, אנו מנהלים מו"מ טרום חוזי ועורכים הסכמי שכירות לשם השאת רווחי הנדל"ן המניב.

אנו מייצגים את לקוחותינו במסגרת הצטרפותם כחברי קבוצות רכישה, המתארגנות לצורך רכישת זכויות במקרקעין. הייצוג כולל ייעוץ ללקוחותינו בשלבי ההתארגנות וייצוג בשלבי המו"מ לשם הצטרפותם לקבוצת הרכישה. אנו מלווים את לקוחותינו לכל אורכו של התהליך, עד להשלמת הפרויקט ורישומם של לקוחותינו כבעלי הזכויות במקרקעין.

משרדנו מייצג בעלי קרקע ויזמים בעסקאות קומבינציה ובעסקאות ייזום, החל משלב רכישת הקרקע, קידום תכניות במקרקעין והשבחתן, ייצוג מול חברות בנייה קבלניות, ייעוץ בכל היבטי המיסוי, ייצוג בהתנהלות מול הבנקים המממנים וליווי הליך הבנייה עד להשלמתו.

משרדנו מנוסה בהקמתן ובעיצובן של חברות אחזקה בנדל"ן, באמצעותן משקיעים לקוחותינו בנדל"ן בישראל.

עסקאות מימון בנדל"ן מבוצעות בהקשרים רבים, לרבות בכל הנוגע להשקעה בנדל"ן מניב, נדל"ן לפיתוח, למימון ביניים (מזנין), מימון מחדש (רה-פיננס) וכיוצא בזה.
משרדנו בעל ניסיון רב בהשגת מטרותיו הפיננסיות של הלקוח ובבניית מימון העסקה עבורו. באמצעות שיתוף פעולה קרוב עם הלקוח והכרת כלל הבנקים המסחריים בישראל, אנו פועלים להתאמת פתרונות יצירתיים לאופן המימון הדרוש.